Multipay

Øk muligheten for høyere transaksjonsvolum pr. kassepunkt med bruk av Multipay.

Mange opplever at en betalingsterminal koblet mot kassen blir en begrensning da kassen gjerne ofte låses inntil transaksjonen er gjennomført og man får ikke registrert nye salg. Dette kan løses gjennom det som gjerne blir kalt MultiPay.

Løsningen fungerer effektivt ved at man kobler opp flere betalingsterminaler mot samme kasse og kasseoperatør velger hvilken terminal man ønsker å bruke ved å trykke valgt terminal på kassen. Kassen vil da være frigjort til nye salg mens transaksjonen gjennomføres. På den måten kan flere salg gjennomføres på samme kasse uten at man vil måtte utvide antall kassepunkt.

En svært effektiv og fleksibel løsning hvor både stasjonære og mobile terminaler kan knyttes opp.

Multipay