CTRL- Normen for leverandører av kasse- og betalingsløsninger

IKT Norge har utformet CTRL normen som er ment å bistå alle som går til anskaffelse av kasse- og betalingsløsninger. Den leverandør man velger bør forplikte seg til denne normen.

Om CTRL – kasse- og betalingsløsninger

CTRL – kasse- og betalingsløsninger er en leverandør, teknologi- og tjenestenøytral bransjenorm, etablert av en rekke bransjeaktører i regi av IKT-Norge. Normen stiller krav til leverandører og utviklere av og selve betalingsløsningene. Leverandørene (herunder KDR Stavanger) forplikter seg til følgende:

Om normen

CTRL – kasse- og betalingsløsninger er ment å være en lavterskel tilnærming for å ved hjelp av lett verifiserbare parametere identifisere leverandører og tjenester som har tilstrekkelig kompetanse om, og tilfredsstiller et viktig sett av minimumskrav i forbindelse med utvikling, produksjon og bruk av betalingsløsninger i tråd med norsk regulering på området. Den skal være:

 • for sluttbrukere
 • for ikke-teknikere
 • for it-sjef / it-ansvarlig
 • for beslutningstakere
 • teknologinøytral
 • leverandørnøytral
 • en sikkerhet for at leverandøren holder et nødvendig minimumsnivå

Kunder som ønsker å anskaffe eller få utviklet, drifte, etc. og sluttbrukere som ønsker å ta i bruk betalingsløsninger skal kunne fokusere på egne behov i forhold til funksjonalitet, egenskaper og kvaliteter ved løsningene uten å trenge egen kompetanse til å analysere om og hvordan løsningene fungerer i tråd med relevant norsk regulering.

CTRL – kasse- og betalingsløsninger stiller kun krav til tjenesten og evt. involverte aktører, evt. krav til kunden stilles i avtalen som regulerer bruk av de forskjellige tjenestene.

Informasjon om CTRL – kasse- og betalingsløsninger, logo, aktører og tjenester som støtter normen og prosedyrer for godkjenning etc. er tilgjengelig på https://ikt-norge.no/ctrl/

Bakgrunn

Markedet er preget av stor bredde av tjenester og brukersteder, bransjen ønsker å gjøre det lettere å orientere seg i markedet, endringer i lovverket under arbeid og denne normen vil være i tråd med det nåværende forslaget og det endelige lovverket når dette foreligger.

 Generelle krav til løsningen/leverandøren:

 1. Leverandøren har tydelige informasjon om hvordan man korrigerer data i tråd med lovverket.
 2. Brukerfunksjonalitet som ikke muliggjør sletting av data
 3. Arkivering av data som ivaretar lovens krav til sikring:
 • Lagring av data / datasenter
 • Sikring av data
 • Tilgang til data
 • Rutiner for identifisering og styring av tilgang både fra leverandør og myndighetspersoner med rettmessig krav til tilgang.
 1. Levert løsning ivaretar norske lovkrav til sporbarhet/logging
 2. Leverandøren har:
 • Relevant brukerfunksjonalitet er tilgjengelig for kunden
 • Komplett funksjonsliste
 • Relevant systemdokumentasjon
 1. Leverandøren tilgjengeliggjør brukerfunksjonalitet som  ivaretar påbudte og forbudte funksjoner.
 2. Det reguleres i avtalen mellom kunde og leverandør hvem som har ansvar for oppgraderinger som følge av lov- og forskriftsendringer.
 3. Det reguleres i avtalen mellom kunde og leverandør hvem som har ansvar sikring av data
 4. Leverandøren har rutiner for at kunden vil bli orientert innen rimelig tid om endringer i systemer som følge av endringer  i relevant lovverk.  (knyttet til løsningen og endringer som kreves som følge av lovkrav.)
 5. Leverandøren tilbyr  service- og vedlikeholdsavtale
 6. Leverandøren tilbyr oppgradering som følge av endrede lovkrav innenfor avtaleperioden.
 7. Leverandøren følger relevante standarder som f.eks  SAF-T – og eventuelt gjeldende krypteringsstandardarder.
 8. Leverandøren tilbyr opplæring/kurs i sine systemer og løsninger
 9. Leverandøren forplikter seg til å holde systemer som tilbys i markedet oppdatert ift gjeldende lovverk som f.eks
 1. Leverandøren forplikter seg til at ansatte som kommer i kontakt med kundens data har signert dekkende taushetserklæring .
 2. Leverandøren har gjennomført validering av  Signering/kryptering/ i IKT-Norges validator
 3. Leverandøren har rutiner for å verifisere at systemet følger lover og regler etter oppdateringer.

Del

Kontakt

Kontakt oss

Vi leverer solide og markedsledende betalingsløsninger for de fleste bransjer.

Tlf:

+47 52 69 55 00

E-Post:

post@kdrstavanger.no

Web:

https://kdrstavanger.no

Adresse:

Auglendsmyrå 6, 4016 Stavanger

Skriv oss

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg

Våre tjenester

PRODUKTER

Vi leverer solide og markedsledende kasse- og betalingsløsninger for de fleste behov.

 

Last ned TeamViewer QuickSupport-applikasjonen

Obs: Pass alltid på å sjekke at lenken er riktig: https://get.teamviewer.com/kdrstavanger

KDR Stavanger vil sende deg en personlig lenke til QuickSupport-applikasjonen.

Når du klikker på knappen, vil QuickSupport-applikasjonen bli lagt til på skrivebordet ditt for enkel tilgang.

Deretter kan du dobbeltklikke på applikasjonen for å få hjelp fra vår hjelpesenter når som helst.

Steg

 • Arbeid kun med vår pålitelige KDR Stavanger QuickSupport-lenke.
 • På datamaskinens skrivebord åpner du QuickSupport-appen. KDR-Stavanger operatør vil be om en fjernforbindelse.
 • Når du godtar forbindelsen, vil den eksterne økten begynne.

 

Fordi TeamViewer QuickSupport er en applikasjon som bare kjører når det er nødvendig, er den ikke installert på datamaskinen din og krever ikke administratornivåtilgang.