KDR Stavanger AS tilbyr kassasystem, kassaapparater, POS- og butikkdataløsninger til alle behov. Dine behov og ønsker om funksjonalitet vil kunne dekkes gjennom vårt brede produktspekter av løsninger. Alt fra det helt enkle til komplekse og avanserte løsninger uten at det går på bekostning av fleksibilitet og brukervennlighet.

KDR GOLD er vårt hovedprodukt utviklet av vår søsterbedrift på bakgrunn av mangeårig erfaring fra kasse- og POS-systemer. Både som systemutviklere og fra bransjen selv. Vår suksessfaktorer er gjennomarbeidede, driftssikre og fleksible løsninger som konfigureres og tilpasses hver enkelt kunde. En svært omfattende og innholdsrik referanseliste viser at KDR er valgt som leverandør av kasse- og betalingsløsningene til mange av landets alle største aktører i bevertningsbransjen. Og referanselisten er stadig voksende.

Alle våre kassasystem og betalingsløsninger er i henhold til kassaloven samt øvrig norsk lovgivning og produkterklæring følger med alle våre produkter som kommer inn under lovverket.

Som totalleverandør leverer vi også det meste av periferutstyr til ditt kassepunkt. Det være seg vekter, betalingsterminaler, bookingssystemer, ordre- og bestillingssystemer i app-format, håndholdte kasser, integrasjoner mot regnskapssystemer m.m.

Vårt mål er at vår kompetanse og den teknologi vi tilbyr skal bidra til å gjøre våre kunders hverdag enklere og bidra til optimal drift.